Om migArbetat i många år med stressrelaterad problematik , utmattningssyndrom, lindrig och måttlig depression, ångestproblematik och neuropsykiatriska funktionshinder Har uppdrag för:

Region Skåne vårdavtal , remisskrav 

Falck Healthcare AB 

Lunds universitet studerande på psykologprogrammet som går i egenterapi

Privatpatienter kostnad  1000kr/tillfälle